Hero Image
20 Únor 2024
Brno, Česká republika
BRNO INDUSTRY 4.0 | 2024

BRNO INDUSTRY 4.0: lidé se stávají úzkým místem

Osmý ročník konference BRNO INDUSTRY 4.0 uvítal 20. února v hotelu International Brno přes 220 účastníků. Pro organizaci konference spojila síly Regionální hospodářská komora Brno s INDUSTRY CLUSTERem 4.0 a Cybersecurity Innovation Hubem.

Kromě účasti na 14 přednáškách a panelové diskusi mohli účastníci obdivovat exponáty ve výstavní zóně, například vyzkoušet si na vlastní oči rozšířenou realitu (Axians Czech Republic s.r.o., AXIOM TECH s.r.o.), obdivovat zručnost robotů (EPRIN spol. s r.o., Universal Robots) a uchopovačů (B + R automatizace, spol. s r.o.) i osahat si výtisky z 3D tiskáren (MCAE Systems, s.r.o.), ale také vidět, co dokáží sofistikované informační systémy (Asseco Solutions, a.s./Helios, Compas automatizace, spol. s r.o., InfoConsulting Czech s.r.o., Minerva Česká republika, a.s., NTT DATA Business Solutions a.s.). Potkávání lidí z oboru bylo další devizou akce, účastníci realizovali 120 plánovaných schůzek a věnovali se i neformálnímu networkingu.

Konferenci spolu s Tomášem Kubalou, místopředsedou představenstva RHK Brno a předsedou IC 4.0, zahájil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník, který firmám nabídl pomocnou ruku při lobování jak směrem k představitelům kraje, vlády, tak i institucím EU.

Digitalizace, odolnost, udržitelnosti a kyberbezpečnost se jako červená linka táhly přednáškami po celý den. Digitalizační proces i kybernetická bezpečnost mají stejné úzké místo, a tím jsou lidé a jejich znalosti. Filip Plevač (nezávislý konzultant digitalizace) ve se své přednášce zaměřil na to, jak zaměstnance v jedné firmě postupně dostal na digitalizační vlnu. Pro úspěšné provedení digitalizačního procesu je totiž nezbytné změnit myšlení lidí.

Změna myšlení je také předpokladem pro udržitelnost, Cyril Klepek (CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.) zopakoval principy cirkulární ekonomiky a předvedl fungující koncept cirkulárního tržiště Cyrklu: odpad z jedné společnosti může být využitelný v jiné společnosti. Jan Denemark (FLOWBOX s.r.o.) poznamenal, že pro řízení spotřeby energie je prvním krokem její měření a že už jenom tím, že se začne měřit, tak se zaměstnanci začnou chovat spořivě. V přednášce Tomáše Prchala (B + R automatizace, spol. s r.o.) mimo jiné zaznělo, že chytrým sestavením skladu uspořili zastavěnou plochu a že energii z automatických regálových zakladačů rekuperují. Jak digitální dvojče urychlí plánování výroby demonstroval na konkrétním příkladu Jan Němec (AXIOM TECH s.r.o.). Inovativní metodu, jak se dá robot naprogramovat bez znalosti programovacího jazyka předvedl Ladislav Dvořák (RoboTwin s.r.o.).

Reálné letošní kyberútoky popsal Tomáš Suchan (NT Automation s.r.o.) a poukázal tím na fakt, že nejslabším článkem v kybernetické bezpečnosti je opět člověk. Svou přednášku sice pojal s humorem i nadsázkou, ale účastníci odcházeli s vědomím, že kybernetická bezpečnost si zaslouží pozornost dříve, než přijde ten první útok.

Konference byla realizována za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Národní plán obnovy).


Krátký rozcestník pro Vás
Fotogalerie | Videoreportáž | Záznam konference

Brno, 22. února 2024
Lenka Votavová, Regionální hospodářská komora Brno a INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s.

Logo Group Title

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Registrace
Uzavřena od 16 Únor 2024
Místo Hotel International Brno
Organizátoři
Účastníci
Czech Republic 237
Slovakia 9
Estonia 2
Austria 2
Israel 1
Germany 1
Spain 1
Celkem 253